SUPERLAB är ett experimentellt designlaboratorium, ett pågående projekt. Deras huvudfokus är att undersöka framtidens kontorsdesign och interiören för morgondagens arbetsmiljö. De designar, utvecklar, skapar, stör, innovaterar och förfinar produkter, tjänster och organisationer genom forskning och erfarenhet.

***

Bakgrund

Superlab startade 2012 som ett forskningsprojekt mellan designern Niklas Madsen och en psykologistudent från Lunds universitet. Målet var att studera effekterna av lek på arbetsplatsen och hur det påverkar våra möten och dagliga uppgifter. Vad är effekten av att lägga till lek i din ”seriösa” verksamhet? Kombinationen av praktisk kunskap om att designa exceptionella kontor och vetenskaplig forskning om mänskligt beteende visade sig vara en spännande blandning. Intresset för projektet och dess forskning fortsatte att växa.

Superlab som företag grundades 2014 som ett experimentellt designlaboratorium med huvudmålet att studera framtidens arbetsplats och möbeldesign för morgondagen. Under 2016 samlade Superlab all sin kunskap, insamlade forskningsstudier och påbörjade resan att skriva en bok – ”Playful office, the future office philosophy that will turn employees into emplayees”.

Filosofin bakom Playful Office utvecklades av doktorer, vetenskapliga forskare, psykologer, inredningsdesigners, produktutvecklare, konstnärer, arkitekter, filosofer, trädgårdsmästare, datatekniker, nördar och programmerare med många års erfarenhet. Boken är därför inte en vild gissning eller någon slumpmässig förutsägelse. Det är en noggrant sammanställd samling av forskning, observationer, intervjuer och mycket erfarenhet.

Vetenskaplig forskning och Superlabs egna erfarenhet pekar åt samma håll. Det pågår en revolution just nu i arbetsvärlden. Nya värden och kunskaper gör grundläggande förändringar i hur vi närmar oss det. Anställda är nu i fokus när man planerar ett kontor eller ritar en ny möbel. Mjuka faktorer, som mellanmänsklig kontakt, psykologiskt välbefinnande och lek, betraktas alltmer som viktiga. Det är med denna kunskap Superlab utformar för framtiden…

Visar 4 resultat