Certifikat

Med stöd av vår moderkoncern Götessons Design Group arbetar vi aktivt med att certifiera fler och fler av våra produkter. För oss är det en viktig stämpel och intyg på att vi arbetar med hållbarhet i alla led – internt, i leverantörskedjan och i vår produktutveckling. Eftersom revision och granskning kommer från tredje part innebär detta en särskild trygghet för kunder och föreskrivande led, samtidigt som det underlättar för kunder att göra hållbara val.

Möbelfakta

Möbelfakta är en hållbarhetsmärkning för möbler som ägs av IVL och Trä- och Möbelföretagen (TMF). I den öppna databasen, som är fritt tillgänglig för alla, hittar du möbler och möbelserier som klarar Möbelfaktas krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Det är ett mycket bra hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler. Produkter hos David design som är märkta av Möbelfakta har logotypen tydligt på sidan.

Här ser du alla David designs produkter som är märkta av Möbelfakta

ISO 9001 OCH ISO 14001

ISO 9001 – KVALITETSLEDNING
ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser med inriktning på följande områden:

 • Förbättringsarbete
 • Kundfokus
 • Relationshantering
 • Ledarskap
 • Processinriktning
 • Faktabaserade beslut

ISO 14001 – MILJÖLEDNING
ISO 14001 är en internationell ledningssystemstandard för verksamhetens miljöarbete. En certifiering enligt ISO 14001 betyder att organisationen har ett målmedvetet arbete med en dokumenterad förbättring inom följande områden:

 • Ökad effektivitet vid användning av resurser och material per levererad nytta.
 • Hållbar produktutveckling utifrån ett livscykelperspektiv.
 • Anpassning av verksamheten till och för den cirkulära ekonomin.
 • Verksamhetsutveckling med hållbarhet som grundläggande affärsidé.
 • Ökad goodwill och trovärdighet organisationen och ökad kompetens internt.
 • Förbättrad dialog med intressenter, smartare upphandling och förbättrade leverantörsrelationer.
SKROLLA UPP