Sertifikat

Med støtte fra vårt morselskap, Götessons Design Group, jobber vi aktivt med å sertifisere flere og flere av produktene våre. For oss er det et viktig stempel og sertifikat at vi jobber med bærekraft på alle nivåer – internt, i leverandørkjeden og i vår produktutvikling. Ettersom tilsynet og gjennomgangen kommer fra en tredjepart, betyr dette en spesiell trygghet for kundene, samtidig som det gjør det enklere for kundene å ta bærekraftige valg.

Möbelfakta

Möbelfakta er et bærekraftsmerke for møbler eid av IVL og Trä- och Möbelföretagen (TMF). I den åpne databasen, som er fritt tilgjengelig for alle, finner du møbel og møbelserier som oppfyller Möbelfaktas krav til kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Det er et veldig godt verktøy for produsenter, innkjøpere, designere, arkitekter og andre som bruker eller jobber med møbler. Produkter fra David design som er merket av Möbelfakta har logoen tydelig på siden.

Her ser du alle David design sine produkter som er merket av Möbelfakta

ISO 9001 och ISO 14001

ISO 9001 – KVALITETSSTYRING
ISO 9001 er en standard for kvalitetsstyring for forretningsprosesser med fokus på følgende områder:

 • Forbedringsarbeid
 • Kundefokus
 • Relasjonsledelse
 • Ledelse
 • Prosessorientering
 • Faktabaserte beslutninger

ISO 14001 – MILJØLEDELSE
ISO 14001 er en internasjonal styringssystemstandard for selskapets miljøarbeid. En sertifisering etter ISO 14001 betyr at organisasjonen har et målrettet arbeid med en dokumentert forbedring på følgende områder:

 • Økt effektivitet i bruk av ressurser og materialer per levert nytte.
 • Bærekraftig produktutvikling basert på et livssyklusperspektiv.
 • Tilpasning av driften til og for sirkulær økonomi.
 • Forretningsutvikling med bærekraft som et grunnleggende forretningskonsept.
 • Økt velvilje og troverdighet i organisasjonen og økt kompetanse internt.
 • Forbedret dialog med interessenter, smartere innkjøp og forbedrede leverandørrelasjoner.
SCROLL UP